Novi naučni dokazi – Krioprezervacija jajnih ćelija osigurava plodnost žena u vremenu – Embryolab RS