Asistirana reprodukcija – Embryolab RS

Želite li konstruktivan razgovor o plodnosti?Medicinski asistirana humana reprodukcija je vid začeća koji se postiže spajanjem gameta bez polnog odnosa. Proces u kom spermatozoid oplođuje jajnu ćeliju van tela žene, a embrion koji se stvara se pod određenim uslovima prenosi u matericu. Obuhvata i tehnike asistirane humane reprodukcije – intrauterinu, intracervikalnu i intravaginalnu inseminaciju.

Za uspešnu asistiranu humanu reprodukciju neophodno je da prethode određeni postupci. U klinici Embryolab primenjujemo konkretne procedure da bismo postigli najbolji rezultat.

Počinjemo sa istraživanjem, tj. pronalaženjem razloga koji do sada nisu odveli par do željene trudnoće i rođenja deteta. Ukoliko se utvrdi da postoji neki anatomski ili fiziološki problem, efikasno intervenišemo u cilju rešavanja. U nastavku primenjujemo najprikladnije tehnike za svaki slučaj posebno, da bismo postigli zdravu trudnoću i dolazak deteta u dom.

Asistirana humana reprodukcija korak po korak


Šta se dešava od trenutka kada odlučite da se podvrgnete asistiranoj humanoj produkciji pa do završetka celokupnog procesa

To je putovanje koje vodi do plodnosti i do ostvarenja vaše porodice.

Hajde da ga ispratimo korak po korak


Korak po korak

Pre nego otpočnemo terapiju, prvenstveno istražujemo razloge koji su sprečili da par postigne željenu trudnoću.

Želim da za saveznika imam tehnologijuU klinici Embryolab savremena oprema garantuje bezbednost, tačnost i brzinu. Inovacije i tehnološka izvrsnost doprinose inovativnim tehnikama za najbolji mogući rezultat vaše terapije.

Elektronski sistem sledljivosti

Klinika Embryolab, prva u Grčkoj i među prvim centrima asistirane humane reprodukcije u svetu, odabrala je da u svom radu primenjuje elektronski sistem sledljivosti.

Reč je o savremenom sistemu kontrole laboratorijskih procedura, koji garantuje sledljivost, identifikaciju i fotografsko beleženje svih postupaka koji se sprovode.

Ovaj sistem detaljno beleži sve radnje koje su izvršene i obezbeđuje ispravan sled budućih radnji.

Embryoscope

Klinika Embryolab je jedna od prvih centara na međunarodnom nivou koja koristi Embryoscope, savremeni sistem kultivacije i razvoja embriona. Raspolaže ugrađenim kamerama koje služe za fotografisanje, od trenutka oplodnje jajnih ćelija pa do dana embriotransfera.

Na ovaj način se u realnom vremenu kreira video zapis (time-lapse) koji embriolozima pruža niz ključnih informacija vezanih za morfološke karakteristike embriona tokom njihovog razvoja.

Tačnost merenja nam daje mogućnost da primenimo odgovarajuću i proverenu proceduru za svaku ženu.

Odgovaramo na sva pitanja.
Nemojte oklevati, pitajte nas!

Želela bih da mi pružite neke informacije o vantelesnoj oplodnje u prirodnom ciklusu.
Integracija prirodnog ciklusa u procedure vantelesne oplodnje postala je veoma popularna poslednjih godina. U ovom postupku pratimo prvu polovinu ciklusa kod žene, bez intervencije lekovima, i sprovodimo prikupljanje jajnih ćelija kada se steknu odgovarajući uslovi za aktiviranje sazrevanja jajnih ćelija. Sledi oplodnja u laboratoriji i embriotransfer. Alternativno rešenje je mogućnost krioprezervacije embriona kako bi se skupio određeni broj, u cilju povećanja verovatnoće da oplodnja uspe. Koliko god se vantelesna oplodnja u prirodnom ciklusu činila privlačnom, s obzirom na to da se izbegava upotreba lekova, ne treba zanemariti mane ovog metoda. Da bi urodio plodom, ovaj postupak iziskuje dosta vremena, a ta činjenica na parove može uticati negativno kada je reč o psihološkom stanju tokom perioda iščekivanja. Takođe, bez upotrebe lekova uvek postoji rizik da na kraju nemamo jajnu ćeliju ili da ne možemo da ispratimo prirodnu ovulaciju, što u dosta slučajeva može izazvati stres kod parova. Vantelesna oplodnja u prirodnom ciklusu je korisna metoda, ali ne odgovara baš svima. Ginekolog specijalista za reproduktivna pitanja može da posavetuje da li je to parvo rešenje za vas.
Nakon dugogodišnje upotrebe kontraceptivnih tableta (5 godina) i npošto sam prekinula da ih koristim da bi se organizam odmorio, da li postoji mogućnost začeća? Ukoliko ne, kada bi trebalo da bude sledeća menstruacija?
Uzimanje kontraceptivnih pilula pruža sigurnost u 98% slučajeva. Nakon prekida uzimanja kontraceptivnih pilula njihovo dejstvo prestaje. Tako da u ciklusu koji sledi nakon prekida postoji mogućnost začeća. Takođe treba imati na umu da su sve kontraceptivne pilule hormonski način supresije mehanizma koji reguliše rad jajnika. Period u kojem se funkcionisanje jajnika vraća u normalu nakon prekida uzimanja pilula razlikuje se od žene do žene i može da potraje do 60 dana. Tako da je moj predlog da sačekate da se povrati normalna funkcija jajnika i da stigne menstruacija. Ako se takvo stanje nastavi, u tom slučaju preporučuje se poseta lekaru.
Imam 41 godinu, a moj muž 42. Već dva meseca pokušavam da ostanem trudna. Da li ima smisla da što pre uđem u program vantelesne oplodnje?
Mnogo parova se pita kada bi trebalo da potraže pomoć asistirane humane reprodukcije. Što se tiče vašeg slučaja, naravno da prirodno začeće nije isključeno. Sa sigurnošću se može reći da je najvažniji indikator prognoze prirodnog začeća, kao i uspeha vantelesne oplodnje, starost žene, s obzirom na to da se verovatnoća začeća drastično smanjuje nakon 40. godine. Zbog ovog razloga, predlaže se početna procena u klinici Embryolab. Niz jednostavnih analiza kod vas mogu nam dati okvirnu sliku reproduktivnog profila. Uzimajući nalaze ovih analiza u obzir, ginekolog specijalizovan za reproduktivnu medicinu napraviće plan mera koje treba sprovesti da ne biste gubili vreme.