Zakonska regulativa – Embryolab RS

Zakonska regulativa


Osnivanje i rad Nacionalne institucije medicinski asistirane humane reprodukcije (EAIYA) http://eaiya.gov.gr, doprinosi usklađivanju evropskog i grčkog zakonodavstva, kao i poštovanja zakonodavstva propisanog od strane MIYA za zaštitu i sigurnost parova tokom terapije i za upravljanje genetskim materijalom.

na svakom koraku sledimo međunarodno sertifikovane procedure i radimo u skladu sa strogom internom kontrolom klinike Embryolab.