Embryolab Academy – Embryolab RS

Embryolab Academy


OBUČAVAMO NAUČNIKE IZ CELOG SVETA

Akademija Embryolab je neprofitna organizacija koja se fokusira na obuku, praksu i naučno istraživanje u oblasti asistirane humane reprodukcije i reproduktivne medicine.

Akademija Embryolab organizuje i presedava na međunarodnim konferencijama sa ciljem da se naučnici iz celog Sveta obuče u najmodernijim tehnikama asistirane humane reprodukcije.

Od 2013. pa sve do danas Akademija Embryolab je organizovala međunarodne seminare u Grčkoj, Belgiji, Brazilu, Argentini, Rusiji, Indiji. Na stotine naučnika iz celog sveta odazvali su se pozivu i učinili je naučnom institucijom koja je medjunarodno priznata.

www.embryolab-academy.org

U skladu sa najsavremenijim trendovima