Personalizovane procedure – Embryolab RS

Personalizovane procedure


U klinici Embryolab znamo da je u borbi protiv steriliteta potreban personalizovani pristup. Ono što je važno za svaki par koji se bori protiv neplodnosti je da se sprovedu neophodne dijagnostičke analize, da bismo odabrali personalizovane terapije i metode u borbi protiv neplodnosti.

Primenjujemo personalizovanu reproduktivnu medicinu i prilagođavamo inovacije svakom pojedinačnom slučaju, da bismo imali što bolje rezultate.

Borba protiv neplodnosti zahteva personalizovan pristup

Želja za trudnoćom nakon 40-te godine žene


Pridajemo veliki značaj preventivnim zdravstvenim pregledima pre trudnoće nakon 40-te . godine života, sa akcentom na preglede dojki, krvi i EKG-a žene, pre početka stimulacije.

Detaljno objašnjavamo izbore koje imate i protokole, kao i verovatnoće uspeha i vrste terapije.

Zbog većih poteškoća koje sa sobom nosi blizanačka trudnoća za žene starije od 40 godina, dajemo mogućnost embriotransfera jednog embriona u stadijumu blastociste, uz mogućnost krioprezervacije ostalih embriona za buduću upotrebu.

 • Korak 1

  Dijagnoza
 • Korak 2

  Priprema terapije – Dodeljivanje suplemenata i vitamina
 • Korak 3

  Skupljanje embriona u uzastopnim ciklusima – Krioprezervacija embriona
 • Korak 4

  Savetovanje
 • Korak 5

  Prognoza verovatnoće uspeha

Nizak nivo rezervi jajnih ćelija


Postoji dosta žena sa smanjenim rezervama jajnih ćelija, ili zbog njihovih godina, ili zbog endometrioze, a često i zbog nepoznatih razloga, kada primenjujemo savremena dijagnostička sredstva (nalazi krvi/ultrazvučni nalazi).

Stavljamo akcenat na predterapiju, uz davanje specijalnih suplemenata i vitamina sa ciljem da se pospeši kvantitet i kvalitet jajnih ćelija.

Oslanjamo se na dosadašnje dobre rezultate programa krioprezervacije u našoj laboratoriji, gde je omogućeno prikupljanje jajnih ćelija iz uzastopnih ciklusa, da bi se dobio zadovoljavajući ukupan broj embriona pre nego što krenemo u odabir embriona za embriotransfer.

Pridajemo poseban značaj savetovanju u vezi sa prognozom verovatnoće uspeha za svaki slučaj posebno.

Sa izuzetnom pažnjom biramo ciklus u kome će se realizovati terapija, jer svaki ciklus ima različitu verovatnoću da rezultira jajnim ćelijama nakon terapije.

Program donacije jajnih ćelija/embriona


Pružamo kompletne informacije i detaljne savete o programu donacije jajnih ćelija, kako potencijalnim donorkama, tako i ženama koje su zainteresovane da budu primaoci.

Obezbeđujemo neophodnu psihološku podršku zainteresovanim strankama uz prisustvo iskusnog psihologa specijalizovanog za pitanja neplodnosti.

Detaljno kontrolišemo kandidatkinje koje žele da postanu donorke, stavljajući akcenat na njihovu istoriju bolesti, kao i na skrining naslednih bolesti i porodičnu istoriju. Sprovodimo kontrolu kariotipa. Svaka kandidatkinja za donorku podvrgava se psihometrijskoj proceni, da bi se isključila mogućnost predispozicije za neko psihičko oboljenje.

Posedujemo veliko iskustvo u programu doniranja jajnih ćelija, uz poštovanje i pažljiv pristup donorkama i primaocima, sa visokim procentom uspešnih porođaja.

Terapije bez hiperstimulacija, manji broj višestrukih trudnoća

Težimo ka produženju kultivacije embriona do stadijuma blastociste i na taj način smanjujemo potrebu za unošenjem većeg broja embriona.

Proveravamoo rezerve vaših jajnih ćelija najsavremenijim hormonskim pregledima (antimilerov hormon), kao i putem specijalizovane ultrazvučne procene (broj antralnih folikula).

Povećavamo verovatnoću trudnoće odlaganjem embriotransfera, što nam omogućava usađivanje embriona u matericu pod prirodnijim uslovima.

Posedujemo bogato višegodišnje iskustvo kada je reč o podeli ciklusa na predviđenu krioprezervaciju embriona i embriotransfer u drugom vremenskom periodu.

Pažljivo predlažemo broj embriona koji se vraća u embriotransferom, a akcenat stavljamo na transfer jednog embriona.

Fokusiramo se na žene kod kojih postoji velika verovatnoća hiperstimulacije, na osnovu istorije bolesti, postojanje policističnih jajnika ili neki prethodni pokušaj vantelesne oplodnje sa proizvodnjom velikog broja jajnih ćelija.

Pružamo izuzetno efikasan program krioprezervacije embriona, a koji dozvoljava podelu ciklusa terapije vantelesne oplodnje na dva stadijuma: prvi, u kom se odvija prikupljanje jajnih ćelija, i drugi, za embriotransfer u sledećem mesecu, uz krioprezervaciju dobijenih embriona koja se vrši između ova dva stadijuma. Na ovaj način hiperstimulacija jajnika se ograničava na najmanju moguću meru.

Veoma je visok procenat uspeha kada je u pitanju podela ciklusa, a često je verovatnoća uspeha celokupne terapije veća u ovom slučaju nego u slučaju terapije u okviru istog ciklusa.

Insistiramo na blagovremenom savetovanju vezanom za mogućnost višeplodne trudnoće i za povećanu opasnost koja se primećuje u ovim slučajevima.

Ponovljeni bezuspešni pokušaji vantelesne oplodnje


Obezbeđujemo maksimalnu psihološku podršku.

Informišemo o verovatnoći trudnoće u eventualnombudućem pokušaju, na osnovu istorije bolesti koja prethodi.

Pridajemo veliku pažnju kontroli koja je prethodila i dajemo predloge za dalje kontrole i nalaze koji mogu da povećaju verovatnoću uspeha.

Osnovno načelo našeg savetovanja je posvećenost dijagnostičkim nalazima i procedurama terapije, a koje su međunarodno priznate u inostranstvu i potkrepljene jasnim činjenicama.

Dodatno, informišemo zainteresovane o empirijskim terapijama koje je moguće primeniti, nakon detaljne analize njihovih pozitivnih i negativnih parametara.

Stavljamo poseban akcenat na odabir ciklusa u kom će se ostvariti sledeći pokušaj, na pripremu endometrijuma, na laboratorijske uslove oplodnje i rasta embriona i, konačno, na tehniku embriotransfera.

Azoospermija

Sprovodimo jedan od najnaprednijih metoda biopsije testisa: micro-TESE, koji pruža najviši procenat verovatnoće pronalaženja spermatozoida kod muškarca sa azoospermijom.

Procenti uspešne oplodnje putem spermatozoida dobijenih biopsijom testisa prevazilaze 50%.

Imamo izuzetno stručnu i iskusnu grupu naučnika – kliničkih embriologa i urologa, specijalizovanih u oblasti andrologije i neplodnosti.

Iskustvo naše grupe naučnika kada je reč o azoospermiji prevazilazi broj od 1000 slučajeva biopsije testisa.

Klinika Embryolab je prototip centra za asistiranu reprodukciju kada je reč o azoospermiji i biopsiji testisa, kako u Grčkoj, tako i u inostranstvu.

Jedan životni san će postati stvarnost

Odgovaramo na sva pitanja.
Nemojte oklevati, pitajte nas!

Imam 40 godina, udata sam 3 godine. Pokušavali smo da dobijemo dete, ali bez uspeha i razmišljam da se podvrgnem inseminaciji. Čula sam da su procenti uspešnih intervencija mali. Da li ću možda tako izgubiti još više vremena?
Metod intrauterine inseminacije koristi se od samog početka asistirane humane reprodukcije, uz razne varijacije. Može da ima najveći procenat uspešnosti začeća u poređenju sa prirodnim začećem – posebno kod parova kod kojih se ne manifestuje neki ozbiljniji problem, mada ovaj metod zaostaje u odnosu na vantelesnu oplodnju. Takođe, pre nego što se odlučite na inseminaciju treba da znate da postoje određeni preduslovi, kao što su prohodni jajovodi i dobar spermogram, da bi inseminacija uspela. Dakle, ako zadovoljavate ove preduslove, možete probati ovaj metod. Medjutim ukoliko imate 40 godina, ovaj vremenski period treba da bude relativno kratak. Obično se odmah predlaže vantelesna oplodnja. Na taj način vreme neće biti izgubljeno, a procenat uspešnosti asistirane reprodukcije mnogo je veći.
Imam 41 godinu, a moj muž 42. Već dva meseca pokušavam da ostanem trudna. Da li ima smisla da što pre uđem u program vantelesne oplodnje?
Mnogo parova se pita kada bi trebalo da potraže pomoć asistirane humane reprodukcije. Što se tiče vašeg slučaja, naravno da prirodno začeće nije isključeno. Sa sigurnošću se može reći da je najvažniji indikator prognoze prirodnog začeća, kao i uspeha vantelesne oplodnje, starost žene, s obzirom na to da se verovatnoća začeća drastično smanjuje nakon 40. godine. Zbog ovog razloga, predlaže se početna procena u klinici Embryolab. Niz jednostavnih analiza kod vas mogu nam dati okvirnu sliku reproduktivnog profila. Uzimajući nalaze ovih analiza u obzir, ginekolog specijalizovan za reproduktivnu medicinu napraviće plan mera koje treba sprovesti da ne biste gubili vreme.
Mesec dana nakon odnosa bez zaštite sam ostala trudna. Ispostavilo se da sam u 6-oj nedelji imala spontani pobačaj. Prošlo je 4 meseca od kiretaže. Šta mi predlažete? Da se pregledam? Bojim se sledećeg pokušaja.
Razumljivo je da se brinete za sledeću trudnoću nakon negativnog iskustva sa spontanim pobačajem. Treba da znate da takvi slučajevi nisu retki i da se u proseku 10-25% klinički potvrđenih trudnoća na kraju ne nastavi. Treba da znate da će 90% žena koje su imale spontani pobačaj imati uspešnu trudnoću u jednom od narednih pokušaja i zdravo dete na kraju. Predlažemo da nastavite sa pokušajima bez pregleda i nalaza za sada. Ako se u sledećoj trudnoći ponovi isto, bilo bi dobro da posetite lekara ili neki specijalizovani centar, da bi se utvrdio uzrok i pronašlo rešenje problema.