Očuvanje plodnosti – Embryolab RS
Očuvanje plodnosti

Danas žena može da uzme u svoje ruke sopstveni reproduktivni potencijal. Očuvanje jajnih ćelija koje se obavi na vreme i na pravi način omogućava joj da u budućnosti ima izbor kada je reč o plodnosti i da donese sve značajne odluke koje je se tiču. Čuvajući materijal neophodan za oplodnju, onkološki bolesnici mogu da postanu roditelji nakon završetka terapije.

Krioprezervacijom sperme čuva se plodnost i povećava verovatnoća da muškarac u budućnosti postane biološki otac.

ZA ŽENU


Naučni podaci i rezultati pokazuju da se više od 95% jajnih ćelija koje se krioprezerviraju sa sigurnošću mogu koristiti u procesu oplodnje, a da pritom imaju isti uspeh oplodnje kao i kod svežih jajnih ćelija!

Krioprezervacija jajnih ćelija je veoma značajna za žene koje:

  • imaju dijagnozu maligne bolesti
  • odlažu dobijanje dece za za sve stariji uzrast
  • imaju porodičnu istoriju prevremene menopauze.

Stadijumi u očuvanju plodnosti

Žena se obraća centru medicinski asistirane humane reprodukcije, specijalizovanom za proces krioprezervacije jajnih ćelija, pre početka bilo koje terapije koja može uticati na njenu plodnost.
Kreće specijalna terapija od 8 do 10 dana koja ima za cilj stimulaciju jajnika da bi se proizveo dovoljan broj jajnih ćelija
Jajne ćelije se prikupljaju specijalnim metodom aspiracije i krioprezerviraju putem procesa vitrifikacije.
Jajne ćelije mogu ostati krioprezervirane 5 godina uz mogućnost produženja na dodatnih 5 godina.

Krioprezervacijom sperme čuva se plodnost i povećava verovatnoća da muškarac u budućnosti postane biološki otac.

ZA MUŠKARCA


Krioprezervacija sperme je u kliničkoj upotrebi već duži niz godina i dala je priliku mnogim muškarcima da dobiju decu, čak i nakon terapija koje izazivaju trajni ili periodični gubitak plodnosti.

Krioprezervacija sperme je izuzetno korisna muškarcima koji:

  • imaju dijagnozu maligne bolesti
  • se pripremaju za hiruršku intervenciju na testisu
  • se izlažu hemikalijama kao što su pesticidi, đubriva i herbicidi
  • Izlažu testise visokim temperaturama svakodnevno
  • imaju dijagnozu slabe pokretljivosti spermatozoida (oligoastenospermija)