Zdravstveno osiguranje – Embryolab RS

Vantelesna oplodnja i podsticanje ovulacije, grčko državno zdravstveno osiguranje (EOPYY)Koliko pokušaja pokriva grčko državno zdravstveno osiguranje kada je reč o vantelesnoj oplodnji, a koliko kada je u pitanju inseminacija?

Svaki osiguranik preko organa zdravstvenog osiguranja ima pravo na ukupno:

 • ukupno 4 pokušaja stimulacije ovulacije
 • ukupno 4 pokušaja vantelesne oplodnje

PREDUSLOVI ZA ODOBRAVANJE TERAPIJE OD STRANE GRČKOG ORGANA DRŽAVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


Svaka žena starosti do 50 godina ima mogućnost da se podvrgne prethodno navedenim metodama asistirane humane reprodukcije, da bi dobila dete, bilo da je udata ili ne. Uz podršku lekara ginekologa koji je prati i uz neophodnu dokumentaciju šalje se na posebnu komisiju da bi se dobilo konačno odobrenje. Nakon toga potrebno je da prodje komisiju.

Odluka komisije se odnosi na dva pokušaja, između kojih mora da prođe najmanje 4 meseca, i odluka važi godinu dana.

Nakon toga ponovo se pojavljuje pred komisijom za preostala dva pokušaja, ukoliko su oni potrebni.

Nakon odobrenja komisije ženi se dodeljuju:

 • • besplatni lekovi neophodni za stimulaciju jajnika (gonadotropini
 • Naknada nakon završene procedure

KOMISIJE GRČKOG DRŽAVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


Trenutno, komisije grčkog državnog zdravstvenog osiguranja rade na sledećim lokacijama:

 • Atina: 2108110684
 • Solun: 2310594832
 • Larisa: 2410539936
 • Janjina: 2651079738
 • Aleksandrupoli: 2551084835-32
 • Patra: 261046604-5
 • Iraklio – Krit: 2810246778