Biblioteka plodnosti – Embryolab RS

Biblioteka plodnosti

A

AZOOSPERMIJA

Sperma u kojoj nema spermatozoida, ili zbog toga što testisi ne proizvode spermatozoide, ili zato što je put koji sperma koristi pri izlazu opstruiran.

AMENOREJA

Izostajanje menstrualnog ciklusa u periodu dužem od 6 meseci.

ANEUPLOIDIJA

Poremećaj broja hromozoma

ANOVULACIJA

Izostanak ovulacije

ANTISPERMATOZOIDNA ANTITELA

Antitela koja sprečavaju prolazak sperme u jajovod žene, pa samim tim i trudnoću.

ASISTIRANA OPLODNJA

Mehaničko, hemijsko ili lasersko tretiranje kapsule oko embriona kako bi se olakšalo usađivanje u matericu.

B

BIOPSIJA ENDOMETRIJUMA

Hirurška intervencija pri kojoj se uzima mali uzorak tkiva endometrijuma. Upotrebljava se za mirkoskopski histološki pregled.

BIOPSIJA TESTISA

Hirurška intervencija pri kojoj se uzima mali uzorak tkiva testisa. Upotrebljava se za mikroskopski pregled, gde se ocenjuje da li postoje spermatozoidi u tkivu koje se ispituje, da li je moguće koristiti ih u terapiji asistirane humane reprodukcije.

BLASTOCISTA

Faza razvoja embriona koja se dešava oko 5. dana nakon oplodnje i u kojoj se embrion sastoji od dva različita tipa ćelija (one koje će stvoriti placentu i one koje će stvoriti plod) i centralne šupljine.

V

VAGINALNI ULTRAZVUK

Ultrazvuk koji se vrši vaginalnim putem. To je osnovni pregled da bi se ocenio razvoj jajnika i obavilo skupljanje jajnih ćelija./p>

VANTELESNA OPLODNJA

Termin se odnosi na oplodnju koja se dešava van ljudskog tela. Tehnika se sastoji od stimulacije jajnika, prikupljanja jajnih ćelija, oplodnje jajnih ćelija, kultivacije embriona u laboratoriji, a zatim usađivanja embriona u matericu, da bi se plod normalno razvio.

VARIKOKELA

Proširenje vena u testisima dovodi do povećanja temperature i sprečava pravilnu perfuziju.

VIŠEPLODNA TRUDNOĆA

Trudnoća u kojoj se razvijaju 2 ili više embriona.

G

GAMETI

Termin koji se koristi za muški spermatozoid ili žensku jajnu ćeliju.

GONADOTROPINI

Hormoni koje luči hipofiza i koji stimulišu jajnike kod žena i testise kod muškaraca.

GRLIĆ MATERICE

Donji deo materice.

D

DONIRANJE JAJNIH ĆELIJA

Jajne ćelije koje jedna žena donira drugoj koja jajne ćelije nema.

DONIRANJE SPERME

Jajne ćelije koje plodna žena donira neplodnoj.

Đ

Nema unesenih pojmova

E

EKTOPIČNA TRUDNOĆA

Stanje u kom se embrion usađuje van materice, obično u jajovodima ili ređe u jajnicima, čak i u stomačnoj duplji. Ukoliko se takva trudnoća razvija može da dovede do rupture jajovoda i do krvarenja opasnog po život. Takva trudnoća se ne može održati i može da prouzrokuje oštećenja jajovoda. Naziva se i vanmaterična trudnoća.

EMBRION

Oplođena jajna ćelija koja se usađuje u matericu.

EMBRIOTRANSFER

Prenos embriona u matericu ili jajovode nakon vantelesne oplodnje.

ENDOMETRIOTIČNA (ČOKOLADNA) CISTA

Cista na jajniku koja je puna krvi. Javlja se kod endometrioze. Koristi se termin endometriotična.

ENDOMETRIOZA

Hronično stanje pri kom se prirodni endometrijum pojavljuje van materice, često u karličnoj regiji, uključujući i jajnike. Endometrioza se često povezuje sa problemima plodnosti kod žena, iako nije jasno u kojoj meri može biti uzročnik neplodnosti.

EPIDIDIMIS

Organ koji je deo testisa i u kom se akumulira sperma pre ejakulacije.

ESTRADIOL

Najjači prirodni estrogen koji se stvara u jajnicima i oslobađa tokom ovulacije. Pomaže u razvoju folikula i endometrijuma.

ESTROGEN

Glavni hormon kod žena koji aktivira razvoj i sazrevanje ženskih reproduktivnih organa. Tokom prve polovine menstrualnog ciklusa estrogeni stimulišu zid materice, da bi došlo do obilne perfuzije.

Ž

ŽUTO TELO

Žuta cista koja se formira od folikula nakon oslobađanja jajne ćelije. Nakon formiranja proizvodi estrogen i progesteron da bi pripremila endometrijum za usađivanje embriona.

Z

ZAČEĆE

Oplodnja jajne ćelije od strane spermatozoida, što kao rezultat ima rođenje deteta.

ZIGOT

Oplođena jajna ćelija sa vidljiva dva pronukleusa. Prvi dan razvoja embriona.

I

INSEMINACIJA

Ubrizgavanje sperme u matericu nakon specijalne obrade u laboratoriji.

INSUFICIJENCIJA JAJNIKA

Stanje u kojem postoji gubitak funkcije jajnika, pa se ženski ciklus zaustavlja, nivo estrogena pada i nivo FSH se povećava.

INTRAUTERINA INSEMINACIJA

Tehnika asistirane humane reprodukcije u kojoj se obrađeni uzorak sperme usađuje u matericu, zaobilazeći grlić materice, da bi se na taj način omogućilo da spermatozoidi lakše uđu u jajovode, gde se odvija oplodnja.

ISPITIVANJE HORIONSKOG GONADOTROPINA

Nalaz krvi koji se primenjuje za dijagnozu trudnoće i ispitivanje razvoja embriona.

J

JAJNA ĆELIJA

Polna ćelija žene.

JAJNIK

Ženski reproduktivni organ koji stvara jajne ćelije i hormone.

JAJOVODI (FALOPIJEVE TUBE)

Cevčice između jajnika i materice. Kroz jajovode se prenosi jajna ćelija od jajnika do materice. To je mesto gde se dešava oplodnja jajne ćelije spermatozoidom.

K

KARIOTIP

Opis broja i tipa hromozoma u genetskom materijalu kod organizama.

KLOMIFEN CITRAT

Sintetički hormon koji utiče na hipotalamus i na hipofizu, a stimuliše ovulaciju.

KONGENITALNO OBOLJENJE

Oboljenje koje se javlja po rođenju, a uzrokuju ga nasledni faktori ili uticaj sredine.

KONTROLA ESTRADIOLA

Nalaz krvi gde se ocenjuje nivo estradiola. Zajedno sa ultrazvukom koristi se da bi se procenilo kako jajnici reaguju na stimulaciju.

KRIOPREZERVACIJA

Proces u kom se zamrzavaju tkiva i ćelije i nakon toga se čuvaju na niskim temperaturama. Primenjuje se za čuvanje sperme i embriona. Čuvaju se u pagetama i mogu se očuvati decenijama.

KRIOPREZERVACIJA EMBRIONA

Primena vantelesne oplodnje može rezultirati stvaranjem velikog broja embriona. Višak ovih embriona se zamrzava i čuva u banci embriona, da bi eventualno bili iskorišćeni usled mogućeg neuspeha.

L

LAPAROSKOPIJA

Hirurška intervencija u kojoj se specijalan endoskopski instrument, koji se naziva laparoskop, uvodi kroz mali rez trbušnog zida u trbušnu duplju, da bi se pregledala unutrašnjost trbuha i reproduktivni organi.

LEKOVI ZA PLODNOST

Grupa lekova koji se daju ženi u cilju poboljšanja plodnosti.

LEUKOSPERMIJA

Veliki broj leukocita u spermi.

LUTEALNA FAZA

Druga polovina menstrualnog ciklusa nakon oslobađanja jajne ćelije pa sve do početka menstrualnog krvarenja.

LUTEINIZIRAJUĆI HORMON – LH

Reproduktivni hormon koji luči hipofiza, a koji stimuliše jajnike i testise.

Lj

Nema unesenih pojmova

M

MATERICA

Organ reproduktivnog sistema žene u kojem se razvija embrion.

MENSTRUALNI CIKLUS

Niz promena koje se svakog meseca dešavaju u materici i ostalim ženskim reproduktivnim organima, a koji u proseku traje 28 dana. Računa se od jedne menstruacije pa do sledeće.

MIOM

Dobroćudni tumor na materici, koji je česta pojava kod žena u reproduktivnom dobu. Veličina, broj i lokalizacija mioma su različiti.

MIOMEKTOMIJA

Otklanjanje mioma hirurškim putem

N

NEPLODNOST

Nemogućnost postizanja trudnoće nakon perioda od najmanje godinu dana upražnjavanja nezaštićenih odnosa.

NEPLODNOST BEZ OBJAŠNJENJA

Neplodnost za koju nisu utvrđeni razlozi, nakon pregleda kojim se podvrgavaju parovi koji imaju problem neplodnosti.

Nj

Nema unesenih pojmova

O

OVULACIJA

Pucanje folikula i oslobađanje jajne ćelije.

OLIGOMENOREJA

Poremećaj ciklusa, pri čemu menstrualno krvarenje nastupa u periodu nakon 35 dana. Obično je izazvana poremećajima hormona koje luče jajnici.

OLIGOSPERMIJA

Smanjen broj, pokretljivost i neprirodna morfologija spermatozoida.

OPLODNJA

Ulazak spermatozoida u jajnu ćeliju

P

PAPA TEST

Mikroskopski pregled ćelija grlića materice, da bi se uspostavila blagovremena dijagnoza malignih ili premalignih promena na grliću materice.

PELVIČNA INFLAMATORNA BOLEST

Opšti pojam koji se koristi da bi se opisali upalni procesi materice, jajovoda i jajnika.

PREDIMPLANTACIJSKA DIJAGNOZA

Genetsko ispitivanje embriona tokom vantelesne oplodnje, putem kog se ocenjuje genetski materijal embriona pre nego što se unese u matericu.

PRIKUPLJANJE JAJNIH ĆELIJA

Proces tokom kog se jajne ćelije uzimaju iz folikula uz pomoć vaginalnog ultrazvuka, da bi bile iskorišćene za vantelesnu oplodnju.

PRIRODAN CIKLUS

Ciklus vantelesne oplodnje u kom se ne daju lekovi koji stimulišu proizvodnju jajnih ćelija.

PROGESTERON

Veoma značajan hormon jajnika koji se prirodno luči nakon ovulacije i tokom trajanja trudnoće. Stimuliše razvoj endometrijuma, da bi bilo moguće da se u njemu usadi oplođena jajna ćelija.

PROHODNOST JAJOVODA

Mogućnost jajovoda da omogući prolaz oplođenih jajnih ćelija i njihov transfer u matericu.

PROLAKTIN

Hormon hipofize koji stimuliše proizvodnju mleka kod dojilja. Ima ga u nižoj meri i kod žena koje nisu trudne.

PROSTATA

Žlezda oko uretre, nalazi se ispod bešike i ispred rektuma kod muškaraca. Luči otprilike 1/3 tečnosti u toku ejakulacije.

R

REPRODUKTIVNI ORGANI

Neutralan termin koji se koristi za testise ili jajnike.

S

SALPINGEKTOMIJA

Otklanjanje jajovoda hirurškim putem Obično se dešava kada je jajovod mesto vanmaterične trudnoće, ili uzrok može biti hronična upala i prisustvo hidrosalpinksa.

SALPINGITIS

Upala jajovoda

SEMENE KESICE

Par žlezda muškog reproduktivnog sistema koji se nalazi uz dno bešike. Proizvode jedan deo sperme.

SINDROM HIPERSTIMULACIJE JAJNIKA

Komplikacija do koje može doći usled farmakološke stimulacije jajnika. Karakterišu je: uvećanje jajnika i skupljanje tečnosti u trbušnoj duplji. Ređe, mogu uslediti poteškoće pri disanju. Sindrom hiperstimulacije jajnika se manifestuje na niz različitih načina koji variraju od slučaja do slučaja.

SINDROM POLICISTIČNIH JAJNIKA

Metabolički poremećaj povezan sa poremećajem ciklusa i ovulacije. Može da izazove povećanu maljavost, gojaznost, kao i druge hormonske poremećaje.

SINEHIJE (ATHEZIJE)

Vlaknaste formacije u jajovodima ili materici koje uzrokuju neplodnost sprečavajući spajanje jajnih ćelija i spermatozoida ili usađivanje oplođene jajne ćelije.

SKUPLJANJE JAJNIH ĆELIJA

Proces tokom koga se jajne ćelije uzimaju iz folikula uz pomoć vaginalnog ultrazvuka, da bi bile iskorišćene za vantelesnu oplodnju.

SPERMATOZOID

Ćelija koja prenosi genetski materijal muškarca u jajnu ćeliju žene.

SPERMOGRAM

Detaljni mirkoskopski nalaz sperme koji određuje broj, pokretljivost i morfologiju spermatozoida.

SPONTANI POBAČAJ

Spontani prekid trudnoće pre celokupnog razvoja ploda unutar materice. Obično se dešava pre navršene 12. nedelje trudnoće.

STERILITET

Potpuna nemogućnost postizanja trudnoće pri upražnjavanju nezaštićenih odnosa.

STIMULACIJA JAJNIKA

Terapija lekovima pri kojoj se aktivira razvoj jednog ili više folikula, istovremeno u oba jajnika.

SUROGAT MAJKA

Vrsta zamene u kojoj se surogat majci usađuje embrion drugog para, da bi ona iznela trudnoću, rodila dete i vratila novorođenče nakon porođaja.

T

TEHNOLOGIJA ASISTIRANE HUMANE REPRODUKCIJE

Skup terapijskih pristupa koji se koriste u cilju poboljšanja plodnosti.

TESTISI

Muške žlezde koje proizvode spermatozoide i nalaze se u skrotumu. Odgovorni su za proizvodnju muškog hormona testosterona.

TESTOSTERON

Glavni muški hormon zadužen za sekundarne polne karakteristike i za libido. Takođe je neophodan za proizvodnju sperme.

TRANSFER BLASTOCISTE

Nakon vantelesne oplodnje oplođena jajna ćelija dostiže stadijum blastociste i nakon toga se prebacuje u matericu.

TRANSFER GAMETA UNUTAR JAJOVODA

Tehnika u kojoj se jajna ćelija i spermatozoid zajedno donose u jednom kateteru i smeštaju u jajovod, da bi došlo do oplodnje.

TRANSFER SPERME UNUTAR JAJNE ĆELIJE

Tehnika koja se odvija u laboratoriji u kojoj se spermatozoid uvodi u jajnu ćeliju, da bi usledila oplodnja.

TRANSFER ZIGOTA UNUTAR JAJOVODA

Tehnika u kojoj se oplođena jajna ćelija, koja je još uvek nepodeljena, smešta u jajovod.

Ć

Nema unesenih pojmova

U

ULTRAZVUK

Upotreba visokofrekventnih zvučnih talasa koji se reflektuju u čvrstim tkivima i daju sliku unutrašnjih organa. Primenjuje se za ocenjivanje razvoja jajnika i za kontrolu trudnoće.

USAĐIVANJE

Proces tokom kojeg oplođena jajna ćelija nakon ulaska u matericu dolazi u kontakt sa endometrijumom, a zatim sa krvnim sudovima materice.

F

FIMBRIJE JAJOVODA

Prstasti nastavci jajovoda blizu jajnika. U toku ovulacije oni bivaju stimulisani i privlače jajnu ćeliju uvodeći je u jajovod.

FOLIKUL

Folikul u jajniku u kome se razvija jajna ćelija.

FOLIKULARNA FAZA – RAZVOJ

Deo ženskog ciklusa pre ovulacije tokom kojeg sazreva folikul i visok nivo estrogena dovodi do uvećanja endometrijuma.

FOLIKULOSTIMULIRAJUĆI HORMON – FSH

Reproduktivni hormon koji kod žene stimuliše razvoj folikula i proizvodnju jajnih ćelija, a kod muškarca stimuliše stvaranje sperme.

H

HIPOFIZA

Deo mozga gde se proizvode mnogi hormoni koji učestvuju u reproduktivnom sistemu.

HIPOTALAMUS

Deo mozga gde se proizvode mnogi hormoni koji učestvuju u reproduktivnom sistemu.

HISTEREKTOMIJA

Hirurška intervencija koja se sastoji od uklanjanja materice, a u puno slučajeva i grlića materice, nije neophodno jajnika i jajovoda.

HISTEROSALPINGOGRAFIJA

Pregled jajovoda pomoću ubrizgavanja tečnosti kroz matericu i nakon toga rendgen snimak karlice. Koristi se za ispitivanje anomalija materice i prohodnosti jajovoda.

HISTEROSKOPIJA

Hirurška intervencija kojom se kontroliše unutrašnjost materice radi mogućih anomalija. Primenjuje se u dijagnostičke i terapeutske svrhe.

HORIONSKI GONADOTROPIN

Hormon koji se stvara u placenti na početku trudnoće. Čuva žuto telo da bi se proizveo progesteron.

HORMON

Hemijska supstanca koja prenosi signal sa jednog dela tela na drugi.

C

CERVIKALNA SLUZ

Lučenja koja normalno postoje u cervikalnom lumenu. Količina i sastav se menja nakon ovulacije, da bi se olakšao ulazak sperme.

CISTA NA JAJNIKU

Cista koja je puna tečnosti i nalazi se u jajniku. Obično se ne dovodi u vezu sa nekim oboljenjem, već se javlja sama od sebe. Ove ciste se mogu javiti pri sazrevanju folikula koji neće pući i neće osloboditi jajnu ćeliju.

Č

Nema unesenih pojmova

Nema unesenih pojmova

Š

Nema unesenih pojmova