Naši rezultati – Embryolab RS

Naši rezultati

Da bismo došli do ukupnih rezultata klinike Embryolab, u obzir uzimamo sve slučajeve, nezavisno od starosnog doba i istorije bolesti. Za svaki slučaj, koliko god da je komplikovan, postoje naučno potkrepljene mogućnosti uspeha. Štaviše, smatramo da je veoma važno  da uzimamo u obzir trudnoće u kojima dobijamo zdravu decu, a ne samo pozitivne testove na trudnoću..

Parametri koje uzimamo u obzir pri ocenjivanju statističkih indeksa uspeha su sledeći:

  • Broj ciklusa vantelesne oplodnje: što je veći uzorak to su reprezentativniji i verodostojniji rezultati.
  • Prosečna starost žena: pokazuje koliko klinika pažnje pridaje odabiru slučajeva koje preuzima.
  • Procenat trudnoće po starosnim grupama (30-35, 35-40, 40-45, itd.), zato što se na taj način pravilnije tretira stranka, u poređenju sa opštim prosekom.
  • Procenat otkazivanja, koji transparentno pokazuje koliki procenat parova neće okončati terapiju.
  • Obnavljanje statističkih podataka na godišnjem nivou.
  • Činjenica da procenat pozitivnih testova za utvrđivanje trudnoće ne odgovara procentu rođene dece, jer deo žena sa pozitivnim testom ne iznese trudnoću do kraja.
  • Procenti višestrukih trudnoća: važni su jer se u njima ogleda broj embriona koji se implantiraju, kao i politika klinike kada je u pitanju prevencija komplikacija pri porođaju.
  • Činjenica da posebne kategorije asistirane humane reprodukcije moraju obavezno posedovati procente rođenja i podatke o zdravlju novorođenčadi, na primer u preimplatacionoj dijagnostici.

Istina se nagrađuje, a pokazatelji uspeha, kada su pouzdano visoki, imaju još veću vrednost.

Procenat uspešnih trudnoća po starosnim grupama

Rezultati programa preimplantacione dijagnostike po razvojnim stadijumima trudnoće.

Procenti višestrukih/jednoplodnih trudnoća po terapijskom programu.


Stimulisani ciklusi

Program donacije jajnih ćelija/embriona