Naši rezultati – Embryolab RS

Naši rezultati

Da bismo došli do ukupnih rezultata klinike Embryolab, u obzir uzimamo sve slučajeve, nezavisno od starosnog doba i istorije bolesti. Za svaki slučaj, koliko god da je komplikovan, postoje naučno potkrepljene mogućnosti uspeha. Štaviše, smatramo da je veoma važno  da uzimamo u obzir trudnoće u kojima dobijamo zdravu decu, a ne samo pozitivne testove na trudnoću..

Parametri koje uzimamo u obzir pri ocenjivanju statističkih indeksa uspeha su sledeći:

  • Broj ciklusa vantelesne oplodnje: što je veći uzorak to su reprezentativniji i verodostojniji rezultati.
  • Prosečna starost žena: pokazuje koliko klinika pažnje pridaje odabiru slučajeva koje preuzima.
  • Procenat trudnoće po starosnim grupama (30-35, 35-40, 40-45, itd.), zato što se na taj način pravilnije tretira stranka, u poređenju sa opštim prosekom.
  • Procenat otkazivanja, koji transparentno pokazuje koliki procenat parova neće okončati terapiju.
  • Obnavljanje statističkih podataka na godišnjem nivou.
  • Činjenica da procenat pozitivnih testova za utvrđivanje trudnoće ne odgovara procentu rođene dece, jer deo žena sa pozitivnim testom ne iznese trudnoću do kraja.
  • Procenti višestrukih trudnoća: važni su jer se u njima ogleda broj embriona koji se implantiraju, kao i politika klinike kada je u pitanju prevencija komplikacija pri porođaju.
  • Činjenica da posebne kategorije asistirane humane reprodukcije moraju obavezno posedovati procente rođenja i podatke o zdravlju novorođenčadi, na primer u preimplatacionoj dijagnostici.

Istina se nagrađuje, a pokazatelji uspeha, kada su pouzdano visoki, imaju još veću vrednost.

Procenat uspešnih trudnoća po starosnim grupama

{"type":"bar","data":{"labels":[" \u226434 "," 35-39 "," \u226540 "],"datasets":[{"label":"Stimulacije IVF\/ICSI","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(0,133,186,0.9)","hoverBorderColor":"#0085ba","backgroundColor":"rgba(0,133,186,0.25)","hoverBackgroundColor":"rgba(0,133,186,0.33)","data":[57,44,22],"hidden":false},{"label":"Embriotransfer krioprezerviranih embriona FERC","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(0,188,125,0.9)","hoverBorderColor":"#00bc7d","backgroundColor":"rgba(0,188,125,0.25)","hoverBackgroundColor":"rgba(0,188,125,0.33)","data":[65,49,27],"hidden":false},{"label":"Program donacije jajnih \u0107elija\/embriona","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(164,193,0,0.9)","hoverBorderColor":"#a4c100","backgroundColor":"rgba(164,193,0,0.25)","hoverBackgroundColor":"rgba(164,193,0,0.33)","data":[67,65,62],"hidden":false}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"categoryPercentage":0.80000000000000004,"barPercentage":0.90000000000000002}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"nearest","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Stimulacije IVF\/ICSI : {y}","

Embriotransfer krioprezerviranih
embriona FERC<\/p> : {y}","Program donacije jajnih \u0107elija\/embriona: {y}"]

Rezultati programa preimplantacione dijagnostike po razvojnim stadijumima trudnoće.

{"type":"pie","data":{"labels":["Trudno\u0107e","Porodjaji"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(0,172,238,0.9)","rgba(226,170,56,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#00acee","#e2aa38"],"data":[56,39],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":0,"circumference":6.2831853071795862,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Trudno\u0107e: {y}","Porodjaji: {y}"]

Procenti višestrukih/jednoplodnih trudnoća po terapijskom programu.


Stimulisani ciklusi

{"type":"pie","data":{"labels":["Jedan (jednoplodna trudno\u0107a)","Dva (blizana\u010dka trudno\u0107a)","Tri (vi\u0161estruka trudno\u0107a)"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(0,172,238,0.9)","rgba(226,170,56,0.9)","rgba(204,83,46,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#00acee","#e2aa38","#cc532e"],"data":[78,20,2],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":0,"circumference":6.2831853071795862,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Jedan (jednoplodna trudno\u0107a): {y}","Dva (blizana\u010dka trudno\u0107a): {y}","Tri (vi\u0161estruka trudno\u0107a): {y}"]

Program donacije jajnih ćelija/embriona

{"type":"pie","data":{"labels":["Jedan (jednoplodna trudno\u0107a)","Dva (blizana\u010dka trudno\u0107a)","Tri (vi\u0161estruka trudno\u0107a)"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(0,172,238,0.9)","rgba(226,170,56,0.9)","rgba(204,83,46,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#00acee","#e2aa38","#cc532e"],"data":[71,28,1],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":0,"circumference":6.2831853071795862,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Jedan (jednoplodna trudno\u0107a): {y}","Dva (blizana\u010dka trudno\u0107a): {y}","Tri (vi\u0161estruka trudno\u0107a): {y}"]