Grčka: Produžena je starosna granica do 52 godine za žene koje se podvrgavaju IVF tretmanu nakon stupanja na snagu novog zakona.