Jedinstveno međunarodno dostignuće za Embryolab: nalazimo se medju 3 vodeće klinike za VTO u konkurenciji IMTJ Awards – Embryolab RS