Istraživanje – Embryolab RS

Istraživanje


Prvi korak u procesu vantelesne oplodnje je istraživanje razloga zbog kojih do sada nije došlo do zdrave trudnoće i rađanja deteta.

volim da osetim da neko brine o meni

Hormonski profil


Prvi korak istraživanja je analiziranje nivoa reproduktivnih hormona.

U klinici Embryolab posedujemo savremenu akreditovanu hormonalnu i imunološku laboratoriju, da bismo blagovremeno, verodostojno i sa tačnim rezultatima izašli u susret svakom od naših pacijenata, ispitujući nivo reproduktivnih hormona kod žena, ali i kod muškaraca.

Istovremeno, ispitujemo funkciju štitne žlezde kontrolom nivoa njenih hormona.

Infektivna oboljenja

Strogo poštujući međunarodne propise, kao i propise grčkog zakonodavstva, testiramo i žene i muškarce na infektivna oboljenja: AIDS, hepatitis C, hepatitis Β i sifilis.

Cistična fibroza

Cistična fibroza je druga najčešća nasledna bolest (posle mediteranske anemije) u Grčkoj. U klinici Embryolab proveravamo i žene i muškarce da nisu eventualo nosioci ove bolesti, koja naročito utiče na sterilitet muškaraca.

Kariotip

Kontrolom kariotipa se analizira postojanje brojčanih ili strukturnih anomalija hromozoma.

Hromozomski poremećaji mogu da utiču na plodnost i da rezultiraju spontanim pobačajima.

Trombofilija

Trombofilija se odnosi na širok spektar stanja koja utiču na normalno zgrušavanje krvi, stvarajući trombove. Obično trombofilija utiče na trudnoću, izazivajući pobačaje. Testom na trombofiliju, koji obavljamo u klinici Embryolab, analiziramo široki spektar uzroka koji mogu da izazovu trombofiliju, da bi se svaki slučaj uspešno tretirao.

Analize krvne slike, biohemijske i molekularne analize

U okviru opsežnijeg ispitivanja sprovodi se niz analiza krvi (opšti nalaz krvi, elektroforeza hemoglobina), biohemijskih testova (kontrola šećera, gvožđa itd.), ali i molekularnih analiza (npr. hromozomsko ispitivanje mikrodelecija Y hromozoma), da bi se ispitali razni parametri koji su uključeni u uspeh vantelesne oplodnje.

Ultrazvučna kontrola

Ultrazvučna kontrola se sprovodi da bismo pratili proces indukcije ovulacije, uz hormonsku kontrolu, kako bi se uočila reakcija jajnika na tretman.

Upotrebom ultrazvučnog sistema Voluson Expert i volumetrijskog softvera računanja koji sistem poseduje, u kombinaciji sa trodimenzionalnom vizuelizacijom, uspešno obavljamo tačna merenja broja i veličine folikula.

Na ovaj način izbegavamo odstupanja koja proizlaze iz dvodimenzionalnog merenja, kojim se ne dobija jasna slika oblika folikula.

Tačnost merenja pruža nam mogućnost da primenimo adekvatnu i bezbednu farmaceutsku terapiju za svaku ženu.

Kontrola endometrijuma (EFT)

Metod kontrole funkcionisanja endometrijuma koji se primenjuje u ustanovi Yale School of Medicine, najverovatnije predstavnlja najprecizniji način procene stanja prijemčivosti endometrijuma.

Klinika Embryolab bira ovaj metod da bi se odabrala adekvatna terapija za asistiranu humanu reprodukciju.

Proces asistirane reprodukcije ima za cilj dobar endometrijum jer se tu (u sluzokožu materice) usađuju oplođenje jajne ćelije. Da bi došlo do uspešne i zdrave trudnoće potrebno je da endometrijum ima prirodnu funkciju. Uz pomoć pregleda EFT (Endometrial Function Test) mogu se dijagnostifikovati mogući poremećaji u funkcionisanju endometrijuma.

Uz odgovarajuću terapiju, endometrijum može povratiti svoju prirodnu funkciju, da bi došlo do nesmetanog razvoja embriona u odgovarajućem okruženju.

Histeroskopija


Histeroskopijom ispitujemo matericu i kanal grlića materice, da bi se ustanovilo eventualno postojanje anatomskih poremećaja, kao što su polipi, adhezije i fibroidi.

U slučaju da se konstantuje neki od ovih poremećaja, uspešno se vrši adekvatna hirurška intervencija, a istovremeno se staramo i za funkcionalnu stimulaciju endometrijuma pomoću tehnike endometrial scratching.

Spermogram


U proseku jedan od dvojice muškaraca se suočava se nekom vrstom neplodnosti. Ispitivanje pomoću spermograma se smatra najpouzdanijim načinom procene plodnosti muškarca. Klinika Embryolab procenjuje i pruža rešenje za svaki slučaj muške neplodnosti .

Spermogram je ispitivanje kojim se kontroliše koncentracija, pokretljivost i morfologija spermatozoida, na uzroku sperme koji se dobija masturbacijom.

Prvo, meri se volumen uzorka. Količina ejakulata, kada je skupljanje uzorka potpuno, indirektno određuje funkciju reproduktivnih žlezda, kao što su prostata i semene kesice. Količina uzorka treba da bude od 1,5 do 6 ml.

U nastavku ispitujemo koncentraciju spermatozoida koji se stvaraju pri jednoj ejakulaciji, pokretljivost i morfologiju spermatozoida.

Koncentracija spermatozoida indirektno određuje nivo funkcionisanja testisa kod muškarca. U skladu sa nedavnim kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije (WHO, 2010), koncentracija spermatozoida treba da prevazilazi 15.000.000 po kubnom centimetru.

Pokretljivost spermatozoida je važan parametar za dinamiku sperme. Interesuje nas procenat spermatozoida koje karakteriše progresivno kretanje. Ukupan broj spermatozoida koji se kreću progresivno u plodnoj spermi treba da prevazilazi 32% tokom prvog sata posmatranja (WHO, 2010)

Morfologija spermatozoida takođe je veoma važan parametar kod ispitivanja sperme. U jednom plodnom uzorku, procenat spermatozoida sa normalnom morfologijom treba da prelazi 5% (WHO, 2009)

Da bismo bili sigurni kada je reč o merenjima koja sprovodimo, aktivno učestvujemo u Međunarodnoj organizaciji eksterne kontrole kvaliteta (NEQAS) za parametre sperme.

FISH sperme

Pomoću tehnike FISH (Fluorescent In Situ Hybridisation) kontrolišemo broj hromozoma kod spermatozoida, a što se ne može videti na standardnom spermogramu. Pojava povećanog procenta spermatozoida sa povećanim brojem hromozoma ili sa povećanim procentom fragmentacije DNK, može biti naznaka steriliteta ili mogući uzrok neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje. Tačnost merenja koja sprovodimo potvrđuje se učešćem u Međunarodnom pilot programu za eksternu kontrolu kvaliteta (CEQAS).

Mikrodelecije Y hromozoma

Određene mikrodelecije Y hromozoma se dovode u vezu sa muškim sterilitetom i azoospermijom.

Određivanje procenta spermatozoida sa fragmentisanim genetskim materijalom (indeks SDF).

SDF Index je nalaz koji određuje procenat spermatozoida sa fragmentisanim genetskim materijalom (DNA). Pronađeno je da se uzorci sperme sa povećanim procentom spermatozoida sa fragmentisanim genetskim materijalom dovode u direktnu vezu sa:

  • niskim procentom oplodnje
  • lošim kvalitetom embriona
  • neuspelim usađivanjem embriona u matericu
  • velikim procentom pobačaja nakon vantelesne oplodnje, kao i odmah nakon začeća.

    Na osnovu podataka kojima do sada raspolažemo, čini se da se procenat fragmenata veći od 30% dovodi u direktnu vezu sa sterilitetom. U ovim slučajevima, i pored toga što jajna ćelija poseduje mehanizme za ispravljanje, ne obezdeđuje se stvaranje embriona sa normalnim genetskim sastavom.