Korak po korak – Embryolab RS

Asistirana humana reprodukcija
korak po korak


Šta se dešava od trenutka kada odlučite da se podvrgnete asistiranoj humanoj produkciji pa do završetka celokupnog procesa? To je putovanje koje vodi do ostvarenja vašeg sna o proširenju porodice.

Hajde da ga ispratimo korak po korak

  • Happy Couple
  • Machine Ultrasound
  • Meeting
  • Sample in glass
  • Moysidou in lab
  • Happy Woman
  • Happy Couple

Odgovaramo na sva pitanja.
Nemojte oklevati, pitajte nas!

Koje tačno preglede žena treba da uradi vezano za zdravstveno stanje materice, pre nego što ode na embriotransfer? Čula sam za određene briseve koje je potrebno uraditi.
Tačno je da dobro zdravstveno stanje vagine, a posebno materice, ima značajnu ulogu za implantaciju embriona i uspeh vantelesne oplodnje. Dobro zdravstveno stanje se može oceniti kliničkim pregledom i kulturom sekreta, kako iz vagine tako i iz vaginalnog dela grlića materice. Ovaj pregled ne bi trebalo vršiti tokom ciklusa jer se tada smanjuje verodostojnost nalaza. Sa druge strane, ocena zdravstvenog stanja materice iziskuje posebne preglede. Prvenstveno, ultrazvukom se može oceniti tekstura i morfologija materice. Takođe, može se raditi kultura endometrijuma, samo što ovaj uzorak ne bi trebalo uzimati tokom ciklusa. Moj je predlog da se uzimanje uzorka obavi nekoliko dana nakon završetka ciklusa specijalnim aparatom za uzimanje uzorka iz endometrijuma u specijalizovanom centru. Reč je o modernom metodu bez anestezije, koji vam neće teško pasti, a dobićemo verodostojne rezultate. Na ovaj način se može ustanoviti eventualno postojanje nekog mikroba u materici, što se može izlečiti.
Nakon embriotransfera, koliko vremena je potrebno da čekam rezultate?
Nemojte se oslanjati na simptome trudnoće. Predlažemo da uradite nalaz beta-HCG iz krvi, otprilike 10 dana nakon embriotransfera, da bi saznali rezultate. Do tada pokušajte da budete strpljivi i da se ne izlažete stresu.
Da li je neophodan preimplantacioni genetički skrining u slučaju vantelesne oplodnje ili je skrining neophodno obaviti ako postoji neka nasledna bolest kod roditelja?
Preimplantacioni genetički skrining je jedno od rešenja koje imamo u asistiranoj reprodukciji da bismo pomogli parovima kojima je to potrebno. Međutim, praktikuje se kada postoje određene indikacije za to, a ne u svim slučajevima. Tačno je da se koristi kod parova sa nekim naslednim bolestima, da bi se utvrdilo da li ih imaju I embrioni. U ovom slučaju radi se preimplantaciona genetska dijagnostika (preimplantation genetic diagnosis – PGD), kada se istražuju posebna genetska oboljenja, kao što su mediteranska anemija i cistična fibroza, da bi se u matericu izvršio transfer samo zdravih embriona. Preimplantacioni genetički skrining (preimplantation genetic screening – PGS) može da pomogne i drugim parovima. Parovi sa problemom spontanih pobačaja ili više uzastopnih neuspelih pokušaja vantelesne oplodnje, kao i žene u poodmaklim godinama, mogu da kontrolišu da li se u embrionima javljaju hromozomske anomalije, što im može biti od pomoći. Naš krajnji cilj je da se izvrši transfer samo zdravih embriona, da bi se povećala verovatnoća uspeha.