Za sigurne porodice sutrašnjice! Sjajna inicijativa Grčke za ceo svet!