Lekari i koordinatorke klinike Embryolab iz Soluna ponovo su dočekali parove na konsultacijama u Beogradu – Embryolab RS