УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА – Embryolab RS

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ВЕБ-САЈТА (TERMS OF USE)

ОПШТЕ

Компанија, као власник права над веб-локацијама под називом: embryolab.eu, (у даљем тексту под скраћеним називом „Веб-странице“), функционише и уређује Веб-странице под доле наведеним детаљно описаним условима коришћења, стога позивамо посетиоце да их пажљиво прочитају и да се понашају у складу са њима. Боравак посетиоца на страницама ове интернет презентације, као и коришћење било које информације која се на овим страницама пружа, подразумева безусловно прихватање ових услова. У случају да се посетилац/корисник не слаже са овим условима коришћења, у обавези је да не користи услуге и садржај Веб- страница.

 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

 • Права интелектуалне својине која обухвата садржај и услуге Веб-страница, која се наводе индикативно, али не и рестриктивно, односе се на следеће: текстове, фотографије, цртеже, комерцијалне и финансијске податке, програме, све врсте датотека, знакова/логотипа, поставке („layout“) Веб-странице, заштићена су грчким међународним законима, као и правом Заједнице, о интелектуалној својини, припадају искључиво Компанији, и пружају се корисницима строго за личну употребу. Компанија, увек у у контексту добре вере и пословне етике, улаже све напоре како би садржај и информације које се појављују сваки пут на Веб-страници били што више истинити и прецизни али не сноси никакву одговорност за њихову поузданост или потпуност.
 • Забрањује се било каква врста копирања, дистрибуције, преношења, преиначавања, препродаје, стварање деривативног ауторског дела или довођења јавности у заблуду у вези са истинским пружаоцем садржаја Веб-странице. Свака евентуална репродукција, учитавање, објављивање, ширење или преношење или било која друга врста употребе садржаја Веб-странице на било који начин и било којим средством за комерцијалну или било коју другу сврху дозвољена је једино након претходне писмене дозволе Компаније или било ког другог власника права интелектуалне својине.
 • У супротном случају, горе наведене радње могу да представљају кршење права интелектуалне/индустријске својине Компаније која задржава право да затражи одштету за било какву позитивну и последичну штету коју је претрпела у складу са одредбама важећег законодавства. Конкретно, свака Веб-страница представља регистровано име домена (domain name), које је законски додељен Компанији и регулисано је одредбама о именовању домена.

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

 • Малолетним лицима је забрањено да користе веб-странице зато што су оне, у складу са законом, намењене искључиво одраслима. Уколико малолетници сопственом вољом и без надзора и дозволе родитеља посете веб-странице или користе услуге које су доступне путем страница овог веб-сајта, а које би могле да се сматрају неподобним или штетним за њих, администратори овог интернет домена не сносе никакву одговорност.
 • Посетиоци/корисници Веб-странице су у обавези да поштују правила и прописе грчког и међународног законодавства, као и права Заједнице,  и релевантногрелевантних закона који регулишу телекомуникације и да се уздрже од било каквог незаконитог и криминалног понашања током посете/коришћења странице или у вези са њом. Посета/коришћење веб-сајта мора се вршити искључиво у закониту сврху и на начин који не ограничава или спречава посету/коришћење истог од стране трећих лица. Корисник је дужан да Веб-странице користи у складу са законом, моралним вредностима и постојећим условима и да не предузима радње или чини пропусте који могу да изазову штету или оштећење истих, да угрозе или доведу у опасност пружање услуга путем Веб-страница.
 • Стога, посетиоци се индикативно, али не и рестриктивно, слажу да неће користити овај веб-сајт:

а) да би нанели штету малолетном лицу;

б) да би ширили или остварили приступ садржају који: Ι) крши било које право трећих лица (нпр. интелектуалне или индустријске својине), ΙΙ) вређа личност трећих особа (нпр. клевете, расистички садржај), ΙΙΙ) супротан је закону и поштеним и трговачким праксама, ΙV) на било који начин угрожава приватни живот и индивидуална и социјална права трећих лица;

в) да би обманули некога о пореклу садржаја овог сајта, на било који начин оштетили углед власника или трећих лица, довели у опасност безбедност сајта, спречили било ког посетиоца да има приступ овом веб-сајту или било којој услузи која се пружа путем сајта власника или да би избегли контролу идентитета који они врше;

г) да би инсталирали и на било који начин промовисали било какво нежељено или неовлашћено оглашавање или нежељену пошту (спам) и било који други облик нежељене промоције садржаја, као и да би инсталирали и промовисали рекламе без писмене сагласности власника;

д) да би инсталирали, промовисали и/или пружали садржај који садржи софтверске вирусе или било који електронски код, датотеку или програме који су направљени како би ометали, уништили или ограничили функционисање било ког софтвера или телекомуникационе опреме или да би спречили друге посетиоце да користе овај веб-сајт.

 • Посетилац/корисник сноси одговорност и преузима на себе обавезу да надокнади било коју врсту штете проузроковану Компанији или/и Веб-страници због нелегалног или нелојалног коришћења, или уопште коришћења супротног моралним начелима или постојећим условима коришћења Веб-странице и услуга које се путем ње пружају.
 • За приступ одређеним услугама или за повезивање са одређеним веб-страницама, могуће је да власници затраже од посетилаца податке у циљу да им се додели одговарајућа лозинка (или лозинке) за приступ. Ове податке власници ни под којим условима не објављују трећим лицима. Горе наведени подаци увек морају да буду истинити, тачни, важећи и потпуни. Посетиоци су одговорни за све радње које предузимају под својом лозинком за приступ и дужни су да одмах обавесте компанију – власника сајта о било каквом неовлашћеном коришћењу истог или о било каквом (чак и евентуалном) кршењу безбедности. Власници не сносе одговорност за било какво оштећење или штету која може произаћи из произвољног или незаконитог коришћења лозинке од стране трећих лица, због тога што је та информација процурела, или из било ког другог разлога а задржавају право на накнаду штете од посетиоца, уколико претрпе било какву врсту штете због произвољног или незаконитог коришћења лозинке. Власници имају право да у било ком тренутку одбију да одобре лозинку или да откажу већ додељену лозинку или да прекину пружање услуга том посетиоцу и да спрече било какво садашње или будуће коришћење овог веб-сајта у случају кршења Услова коришћења.

ОГРАНИЧЕЊА ОДГОВОРНОСТИ КОМПАНИЈЕ

 • Могуће је да се деси да наши веб-сајтови путем линкова, хиперлинкова (hyperlinks) или рекламних банера (banners) упуте на друге веб-странице, чији провајдери сносе потпуну (грађанску и кривичну) одговорност за безбедност, законитост и валидност садржаја својих веб-страница и услуга, искључујући било коју одговорност власника ове веб-странице, попут, индикативно, одговорности за права интелектуалне и индустријске својине или било које друго право трећих лица. Зато су посетиоци дужни да се придржавају услова коришћења ових веб-сајтова и да одмах контактирају пружаоце услуга за све што проистекне из посете истих и/или њихове употребе.
 • Садржај Веб-страница и услуга које се путем њих пружају су доступни „тако како стоје“, а Компанија не даје никакву гаранцију, експлицитну или имплицирану, да је садржај подобан, исправан, ажуриран, комерцијалан, легалан или подобан за било коју употребу, примену или сврху. Компанија предузима сваку прикладну и разумно предвидиву меру тако да подаци, информације и аудиовизуелни материјал који чине садржај Веб-страница буду потпуни, тачни и поуздани. Међутим, Компанија не може гарантовати исправност, потпуност, тачност и поузданост горе наведених података и не сноси одговорност према посетиоцу/кориснику или трећим лицима због било какве штете која је настала услед погрешних, нетачних или неажурираних података.
 • Компанија предузима све напоре и одговарајуће организационе и сигурносне мере у оквиру технолошке контроле како би се услуге и садржај веб-страница пружали беспрекорно и без прекида. Међутим, не сноси одговорност уколико, из било ког разлога, укључујући и случај немара, Веб-странице престану да раде или приступ постане отежан и/или онемогућен, или ако, упркос важећим мерама безбедности, буду откривени „вируси“ или други штетни софтвер и на крају се пренесу на терминале посетиоца/корисника, или уколико трећа – неовлашћена лица („хакери“) ометају садржај и рад Веб-страница, што би отежало њихову употребу или би изазвало проблеме у њиховом правилном функционисању. Такође, Компанија није одговорна за привремену недоступност Веб-страница, за прекид појединачних или свих њихових функција или за било какву неправилност или техничка питања која могу настати.
 • Компанија, ни под којим условима, укључујући и немар, не сноси одговорност према кориснику или трећој страни за било који облик штете, директне или индиректне, која је повезана са коришћењем Веб-странице, навигацијом и коришћењем услуга или информације садржане на њој. Сваки посетилац/корисник мора да предузме све одговарајуће мере безбедности (нпр. да инсталира антивирус програме) пре било каквог „учитавања“ Веб-странице. Трошкове евентуалних исправки или поправки сноси посетилац/корисник, а ни у ком случају Компанија.
 • Власници не сносе одговорност према корисницима за евентуално цурење личних података због тога што су корисници путем овог веб-сајта користили производе и услуге трећих лица.

Ови услови ће се вероватно мењати у будућности без претходне најаве. За сваки спор који произилази из овог случаја надлежан је суд у Солуну.