Predavanje Kliničkog direktora Embryolaba, Christoforidis Nikosa na najvećem seminaru vezano za fertilitet u Londonu – Embryolab RS