Embryolab – Embryolab RS

Novosti

24/03/2020

COVID-19 i asistirana reprodukcija

Zbog situacije sa Covid-19, zdravstvena udruženja predložila su niz mera za klinike za asistiranu reprodukciju u celom Svetu. Klinički direktor Embryolaba, Nikos Hristoforidis MD, FRCOG, DFFP, […]
30/10/2015

Akademija Embryolaba obučava naučnike širom sveta u Danskoj

Na seminaru na temu „Tehnike biopsije embriona za Preimplantacionu genetičku dijagnostiku“, koji je održan u Danskoj,  6-7 oktobra, uloga govornika i naučnika koji daje obuku imala […]
20/10/2015

Nova specijalizovana Akreditacija Embryolaba standarda ISO 15189:2012 od Nacionalnog sistema za akreditaciju (ESID)

Kvalitet je vrednost koja se neprestano obogaćuje i potvrdjuje u svakoj funkciji naučne organizacije i to je jedan od osnivačkih principa Embryolaba, kao prototip Centra za […]
22/09/2015

Uspešno je završen 5-ti Međunarodni naučni skup (Workshop) Embryolab Akademije u Solunu

Embryolab, jedan od vodećih centara za asistiranu reprodukciju u Svetu, osnovao je Međunarodni naučni centar, Embryolab Academy, za obuku naučnika iz celog Sveta za primenu novih […]